Your browser does not support JavaScript!
فعال شدن سفارش گذاری خرید شمش در مصر
فعال شدن سفارش گذاری خرید شمش در مصر

دومین هفته July بازگشت سفارش گذاری خرید شمش را برای بازار مصر به ارمغان آورده است. دلیل اصلی این موضوع این است که خریداران به دنبال پر کردن ذخیره انبارهای خود هستند برای اعلام قیمت بالاتر در طی افزایش درخواست خرید میلگرد در داخل کشور، علاوه بر آن به تازگی از میان رفتن آنتی دمپینگ برای واردات میلگرد باعث شده است که تولیدکنندگان مصری در امر واردات شمش تصمیم جدی تری بگیرند. نتیجتا حجم قابل ملاحظه ای از شمش تولیدکنندگان CIS روز شده و انتظار افزایش این سفارشات دور از انتظار نمی باشد.
در طول هفته گذشته قیمت شمش CIS در محدوده 420-413 دلار برتن تحویل در مصر (افزایش 5-3 دلار بر تن نسبت به هفته گذشته) اعلام شده است. آخرین معامله در حدود 35 هزار تن با قیمت 413 دلار بر تن تحویل در مصر بسته شده است در حالیکه در ابتدای هفته جاری معامله دیگری با 15 هزار تن با قیمت 417 دلار بر تن تحویل در مصر بسته شده است. در هر دو معامله زمان تحویل July  می باشد. خریداران شمش انتظار دارند که به زودی معامله جدیدی با حجم قابل توجه بسته شود، به دلیل اینکه درخواست خرید شمش به دورنگاه درخواست بالای میلگرد در مصر وابسته می باشد.
اکثر واردکنندگان شمش، با توجه به اطلاعات بازار، به دنبال گرفتن تخفیف در دور بعدی خریدها هستند در حالی که تامین کننده کشورهای CIS به دنبال کمی افزایش قیمت در آینده نزدیک  هستند. تمایل به خرید جدید زیاد است، بعضی از فعالان انتظار دارند که سفارشات با قیمت 410 دلار بر تن تحویل در مصر رزو شود.
1396/03/22